Perla të Provencës

Det dhe plazhe të pacënuara. Në jug të Francës natyra është ruajtur më së miri. Në jug të Provencës shtrihen panorma të mrekullueshme.