Pemët më të vjetra në botë

Është e vështirë të përcaktohet sesa mund të jetojë një pemë, kjo pasi ndikojnë shumë kushte në jetëgjatësinë e saj. Ka pemë të cilat jetojnë me shekuj, ashtu siç ka edhe pemë që jetojnë shumë pak.
Bayern "zbarkon" në Doha
04/01/2018 - 18:38
Të krijosh art nga gjethja
04/01/2018 - 16:08