Mesazhet e studentëve përmes pankartave

Studentët vazhdojnë bojkotin e mësimit dhe ngujimin brenda dyerve të fakulteteve. Ata kërkojnë plotësimin e të gjitha kërkesave të tyre, madje këtë e kanë shprehur edhe me anë të pankartave. Me anë të parullave ata përcjellin mesazhet për qeverinë, qytetarët dhe shokët që nuk i janë bashkuar protestës.