Mes tymit në Kuvend votohet Kryeprokurorja e përkohshëm

Mes tymit në Kuvend votohet Kryeprokurorja e përkohshëm, Arta Marku