Kur Shkodra bëhej “det”, fotot e rralla të Dhjetor 1935