Jordania, një destinacion i mrekullueshëm në Lindjen e Mesme

Rajoni i Lindjes së Mesme me vite njihet si rajon i konflikteve dhe krizave të të gjitha llojeve, por pavarësisht nga kjo, Jordania ka arritur të largohet nga ky problem dhe të imponohet si një destinacion gjithnjë më i popullarizuar turistik.