Foto të zakonshme që ju bëjnë t'i shikoni dy herë

Nëse është koha e përkryer, perspektiva e duhur, apo vetëm një lojë e hijeve, nëse një foto ju habit dhe j'u bën ta shikoni atë përsëri dhe përsëri, atëherë ajo është një tablo e mirë.