Foto të kapura në momentin e duhur

'Ora e Tokës' në Tiranë
24/03/2018 - 20:14