Art me letra…

Më sipër do të shikoni disa vepra arti të punuara vetëm me letra nga “duart e arta” të Malena Valcarcel.