Zhupa: Bashkia Tiranë ka paguar 1 miliardë lekë në një një llogari të regjistruar në parajsë fiskale

28/09/2020 - 17:27