Kreditë e buta për të gjithë qytetarët, Ruseti: Financimi nga buxheti i shtetit

15/09/2019 - 20:31