Vathi: Pandemia shkaktoi frikë në lëvizjen e njerëzve, 10 herë më pak fluturime se 1 vit më parë

13/08/2020 - 18:52