Toçe: Ka individë që mohojnë se janë mbartës të një sëmundje, lëvizja në qytetet e tjera, diçka pa mend

13/03/2020 - 21:29