Teliti: Covid-19 tregoi shtetin prej kartoni që kemi në ditët më të vështira nuk u ndihmuan njerëzit

11/08/2020 - 14:01