Projekti Bashkisë Tiranë falimenton banorët e Vaqarrit, toka u shpronësohet me 500 lekë metri ndërkohë çmimi i tregut është 70 euro – 23 nëntor 2020

23/11/2020 - 19:17