Përmbaruesit zvarrisin ekzekutimin e vendimit, falimenton biznesi

04/03/2019 - 20:33