Pano Soko, ekspert ekonomie: Rritja e pagës minimale është një taksë që i vihet biznesit

06/03/2019 - 13:42