Në 11 e 12 mars fillon trajnimi “Të ndërtosh një profil të lartë në media dhe gazetari”

03/03/2021 - 12:56