Milo: Me këtë sistem nuk zgjedhim atë që dëshirojmë, i imponohemi vullnetit të kryetarit

01/06/2020 - 22:50