Mediu: Jo marrëveshje kulisah, por transparente ku të përfshihet edhe media

02/10/2019 - 18:03