Kume: Palëve politike nuk u intereson që të trajtojnë problemet e sistemit zgjedhor

01/06/2020 - 18:49