Teatri i Tiranës të pafurnizuar me ujë, me një lumë-kanal të ujërave të zeza

18/05/2020 - 19:47