Statistikat e diktaturave për vdekjet duhen verifikuar në varreza

08/05/2020 - 20:28