Java vendimtare për transportin urban, nëse nuk ndërhyn shteti autobusët fiken

13/07/2020 - 09:30