Jakaj: Një qytetari i duhen 8 ditë për të marrë përgjigjen e tamponit, mos u vetëmjekoni

29/09/2020 - 20:12