Pse iku Tahiri?! Lela: Dorëzim pa lavdi, Sulo: Iu bind ndërkombëtarëve

03/05/2018 - 21:44