Moisiu: Në gjyqësor gjyqtarë që unë i përjashtova se SHISH kishte informacione

06/02/2018 - 22:20
E ftuar Iris Luarasi
07/03/2018 - 18:48
I ftuar Ervin Bushati
06/03/2018 - 18:01
I ftuar Vjoldi Danaj
05/03/2018 - 19:07
E ftuar Nina Guga
02/03/2018 - 20:03
I ftuar Adi Hoxha
01/03/2018 - 17:50