I ftuar Afrim Krasniqi

21/11/2017 - 22:15

I ftuar Afrim Krasniqi

13/12/2017 - 22:23

I ftuar Afrim Krasniqi

22/12/2017 - 21:39

I ftuar Afrim Krasniqi

30/12/2017 - 21:47

Afrim Krasniqi: Dekriminalizimi pozitiv, por në parlament ka ende të korruptuar

05/01/2018 - 21:48

I ftuar Afrim Krasniqi

13/01/2018 - 22:44

I ftuar Afrim Krasniqi

21/01/2018 - 21:48

I ftuar Afrim Krasniqi

14/03/2018 - 22:38

I ftuar Afrim Krasniqi

20/04/2018 - 22:53

I ftuar Afrim Krasniqi

21/06/2018 - 22:00

I ftuar Afrim Krasniqi

06/07/2018 - 22:06

I ftuar Afrim Krasniqi

18/07/2018 - 21:57