Gjoka: Ndotësit kryesorë transporti, ndërtimi, industria dhe banesat. Nuk kemi studime nga shteti

21/06/2020 - 16:56