Gjoba fjalës së lirë, asnjë kontroll në studio, ndëshkohen televizionet

15/05/2020 - 16:03