Eksperti Ceko: Bashkia Tiranë nuk ka paraqitur raportin vjetor për transparencën

18/01/2020 - 18:13