Suzana Guri dhe Anxhela Kosta: Lidershipi sipas karakterit

09/04/2019 - 13:40

I ftuar Aurel Thëllimi

12/10/2018 - 12:11

11 tetor 2018

11/10/2018 - 14:12

I ftuar Kiço Londo

11/10/2018 - 12:30