Rrahim Jata dhe Ariel Vasili: Ndërgjegjësohuni për mbrojtjen dhe trajtimin e duhur të kafshëve

24/05/2019 - 12:35