Pano Soko, ekspert ekonomie: Rritja e pagës minimale është një taksë që i vihet biznesit

06/03/2019 - 13:42

14 Maj 2018

14/05/2018 - 12:19

11 Maj 2018

11/05/2018 - 11:27