Pano Soko, ekspert ekonomie: Rritja e pagës minimale është një taksë që i vihet biznesit

06/03/2019 - 13:42

20 Qershor 2018

20/06/2018 - 12:28

19 Qershor 2018

19/06/2018 - 12:57