Pano Soko, ekspert ekonomie: Rritja e pagës minimale është një taksë që i vihet biznesit

06/03/2019 - 13:42

22 gusht 2018

22/08/2018 - 11:47

21 gusht 2018

21/08/2018 - 14:15

20 gusht 2018

20/08/2018 - 13:37