I ftuar sizmiologu Rrapo Ormeni - (Tërmetet e fuqishme)

23/09/2019 - 16:06

23 prill 2018

23/04/2018 - 12:26

20 prill 2018

20/04/2018 - 14:14