Gëzim Meta: Flet për pikturen, pasionin dhe sipermarrjen

11/11/2019 - 14:20