Pjesa e dytë 5 Nëntor 2019 - BOOM: 100 vjet grabitje e pronave të shtetit (Pjesa e dyte)

05/11/2019 - 20:07