Përmbaruesit zvarrisin ekzekutimin e vendimit, falimenton biznesi

04/03/2019 - 20:33
I ftuar aktori Romir Zalla
29/12/2017 - 19:33