Guroret e Urës Vajgujore nuk pyesin për urdhrin e Klosit, e gjithë zona në tym

06/11/2018 - 19:56