Gjykata Kushtetuese rrëzon profesionistët e lirë, taksimi deri në 23 % mbetet në fuqi

Pas 7 orësh seancë gjyqësore Gjykata Kushtetuese rrëzon kërkesën për të pezulluar ligjin për tatimin mbi të ardhurat për profesionet e lira.

Seanca e radhës do të mbahet me datën 25 qershor.

Për këtë ligj, janë depozituar tre padi të ndryshme, për të cilat Gjykatata Kushtetuese vendosi të shqyrtohen të ndara.

Kryetarja e kësaj gjykate, Olta Zaçaj, tha se tre çështjet janë ende në fazën e shqyrtimit parparak, çka e pamundëson bashkimin e tyre.

“Në lidhje me kërkesat, trupi gjykues mori vendim sa më poshtë: Lidhur me bashkimin e çështjeve, trupi gjykues konstaton se tre çështjet e tjera janë ende në fazën e shqyrtimit paraprak gjë që sipas nenit 19 të rregullores e bën të pamundur bashkimin e tyre. Në lidhje me objektin e çështjes sqarojmë se objekti i 1/5 të deputeteve mbetet autonom”, tha Zaçaj.

Avokati Marash Logu që përfaqëson deputetët e opozitës, gjatë seancës paraqiti shqetësimin e bashkimit të tre padive, pasi një gjë e tillë do të kufizonte objektin e tyre.

“Ne kemi kërkuar të shfuqizohet neni 24 pika 2, neni 69 pika 1 gërma dh, fjalia e dytë e ligjit 29/2023 për të gjitha profesionet e lira, ndërsa në objektin e rishikuar duket sikur ne kërkojmë vetëm për profesionet e kontabilistit, ekspertët kontabël dhe  ligjor dhe profesionet e avokatit. Në këtë kuptim duket sikur objekti i kërkimeve tona është reduktuar, megjithëse nuk ka një kërkim të tillë nga ana jonë. Pra nuk duam që të reduktohet kërkesa jonë. Në kërkesën që kanë bërë 1/5 e deputetëve të PD kërkohet shfuqizimi me efekt për të gjitha profesionet e lira dhe jo një kategori.

Kërkesat për pezullim duhet të merret parasysh, të shqyrtohet në një periudhë sa më të shpejtë. Kërkesa jonë është dorëzuar në shkurt të 2024, kanë kaluar 4 muaj dhe me kalimin e kohës edhe karakteri i urgjencës fillon të zbehet. Unë do kërkoja që për kërkesën që kanë të bëjnë me pezullimin e akteve ligjore të respektohet ajo që është afati i parashikuar në nenin 27 i rregullores, që parashikon një afat 10 ditor dhe vetëm në një rast përjashtimor mund të shtyhet”, tha Marash Logu.

EMISIONET