Banka e Shqipërisë thotë se kreditë në euro po kthehen në lekë

Banka e Shqipërisë thotë se kreditë në euro po kthehen

Forcimi i lekut dhe normat më të ulëta të interesit për kreditë në monedhën vendase këtë vit kanë bërë që shumë huamarrës t’i konvertojnë kreditë nga euro në lekë.

Banka e Shqipërisë në analizat e saj konkludon se shumë biznese dhe individë që kishin kredi në valutë dhe kryesisht në euro kanë zgjedhur t’i kthejnë këto kredi në monedhën vendase.

Faktorët kryesorë që kanë mbështetur këtë zhvendosje kanë qenë mbiçmimi i monedhës vendase, normat më të ulëta të interesit të kredisë hipotekare në lekë krahasuar me atë në euro, si dhe lehtësirat rregullative për ndryshimin e monedhës së kredisë pa penalitet.

Sipas BSH-së, gjatë 3 muajve të fundit janë mbyllur 90 kredi në euro të cilat janë kthyer në monedhën vendase, me një shumë prej 4.6 miliardë lekësh.

Kjo shifër është 3 herë më i lartë në krahasim me të njëjtën periudhë një vit më parë.

EMISIONET