Nëse nuk arritët ta zgjidhnit këtë ekuacion matematike, lexoni më poshtë:

Përgjigjia e saktë është 2.

Ja si duhet llogaritur.

Zbatoni rendin e veprimeve:

= 5 – 0 x 3 + 3
= 5 – 0 + 3
= 5 – 3
= 2