Nëse po mendoni që të udhëtoni nga Durrësi drejt Tiranës në këto momente, duhet ta mendoni dy herë ose ta lini për më vonë.

Trafiku në hyrje të Tiranës, është super i rënduar dhe fillon që në Kashar. Kjo nuk vjen si pasojë e ndonjë aksidenti, pasi një gjë e tillë nuk ka ndodhur.

Por, ngushtimi i rrugëve nga bashkia Tiranës dhe punimet e pa përfunduara që janë lënë në mes, bëjnë që trafiku të rëndohet në këtë mënyrë.