Bashkia e Shkodrës në raportin ditor ka bërë me dije se vijon të jenë mbi 3600 ha tokë e përmbytur.

Ditën e sotme (8 shkurt) rreth 3655 hektarë raportohen se janë nën ujë, e njëjta shifër me ditën e djeshme.

Në fshatin Obot niveli i ujit arrin në 120 cm, ndërsa është e pakalueshme rruga. Në disa toka bujqësore uji arrin deri në 2 apo 2.5 metra.

Gjithashtu edhe rruga që lidh fshatrta Shirq-Darrgjat është bllokuar, ku raportohet prezencë e ujit mbi 100 deri në 130 cm.

Lumi Drin vijon të gërryejë tokë në vendet e quajtura Mali i Vukatanit dhe Harku i Bërdicës.

Më poshtë do të gjeni njoftimin e Bashkisë:

Sipërfaqe totale e përmbytur 3655 Ha

1. Tokë e pakultivuar               735 Ha

2. Foragjere të dyta, jonxhe   2625 Ha

3. Grurë                                      160 Ha

4. Bimë Dekorative                      92 Ha

5. Pemtore                                    40 Ha

6. Serra                                                     3 Ha                                                  

Nj.A. Ana e Malit

Rruga e Obotit është e pakalueshme me mjete të larta. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 120 cm.

Në fshatin Obot ka prezencë uji në oborre 100cm.

Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.

UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1250 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan, Oblikë, Velinaj, Shtuf.

Tokë e pakultivuar 220 Ha

Foragjere të dyta, jonxhe 940 Ha

Grurë 45 Ha

Pemtore 35 Ha

Bimë dekorative 7 Ha

Serra  3 Ha

6. Shtëpi të përmbytura 2.

7. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 – 2.5m.

8. Rrezikohet përmbytja e Ujësjellës Oblika 2.

9. Ditën e djeshme janë shpërndarë për fshatin Obot 70 pako ushqimore, për 70 familje,të furnizuara nga Bashkia Shkodër.

 Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1550 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatrat Mushan, Shirq, Suka-Dajç, Belaj, Rrushkull, Samrish i Ri, Darragjat, Pentar-zona fushore), nga të cilat:

Tokë e pakultivuar 310 Ha

Foragjere të dyta, jonxhe 1060 Ha

Grurë 95 Ha

Bimë dekorative 85 Ha

2. Rruga që lidh fshatrat Shirq- Darrgjat është e bllokuar. Ka prezencë uji me mbi 100-130 cm

3. 121 shtëpi kanë prezencë uji në oborre.

4. Ka prezencë uji 20 cm në rrugen Belaj – Pentar.

5. Në disa toka bujqësore niveli i ujit arrin në 2 m.

Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 100 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i Ri, Luarz. Ças.

Tokë e pakultivuar 30 Ha

Foragjere   të dyta, jonxhe 70 Ha

Nj. A. Guri i Zi

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 260 Ha, konkretisht në fshtrat Trush, Berdicë e Siperme, Berdice e Madhe.

Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.

Të pakultivuara 40 Ha

Foragjere   të dyta, jonxhe  200 Ha

Grurë 20 Ha

Nj.A.Rrethinat
Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 495 Ha, në fshatrat Zues (tokat në fushen e Oblikës), Shtoj i Vjeter, Shtoj i Ri dhe Dobraç

Tokë e pakultivuar 135 Ha

Foragjere të dyta, jonxhe 355 Ha

Pemtore 5 Ha