Projektligji për mbrojtjen e gjuhës italiane, gjoba deri në 100 mijë euro për shkelësit

Projektligji për mbrojtjen e gjuhës italiane, gjoba deri në 100

Gjuha italiane e detyrueshme për përdorimin e mallrave dhe shërbimeve, imponimi i transmetimit të çdo komunikimi publik në italisht dhe ndalimi i përdorimit të akronimeve ose emrave të huaj për rolet në kompani, përveç rasteve kur ato mund të përkthehen.

Këto janë pikat kryesore të një projektligji “për mbrojtjen dhe promovimin e gjuhës italiane” i nënshkruar fillimisht nga Fabio Rampelli, deputet i Partisë Vëllezërit e Italisë dhe nënkryetar i Dhomës.

Në shkolla dhe universitete, kurset në gjuhë të huaj do të "tolerohen vetëm nëse justifikohen nga prania e studentëve të huaj".

Dispozita, e përbërë nga tetë nene dhe e paraqitur më 23 dhjetor, është hartuar “me synim mbrojtjen e kombit dhe identitetit”.

Projektligji parashikon gjithashtu ngritjen e një komisioni për mbrojtjen, promovimin dhe zhvillimin e gjuhës italiane.

EMISIONET