Nxiten familjet dhe kompanitë gjermane që të vazhdojnë kursimet e energjisë

Nxiten familjet dhe kompanitë gjermane që të vazhdojnë

Gjermania është në një “vend shumë më të mirë” për sa i përket furnizimit me energji sesa gjashtë muaj më parë, por ka ende një nevojë të menjëhershme që familjet dhe kompanitë të reduktojnë konsumin, sipas një zëvendësministri të ekonomisë.

Franziska Brantner, një sekretare shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë dhe Klimës në Berlin, paralajmëroi për rrezikun që rënia e çmimeve mund të nxisë vetëkënaqësinë dhe të bëjë që Gjermania të humbasë objektivin e saj për të frenuar përdorimin e gazit gjatë dimrit me një të pestën.

Pjesa më e madhe e Evropës mbështetet tek Rusia për furnizimin me gaz natyror, ndërsa për shkaqe të ndryshme pjesa më e madhe e kontinentit po ballafaqohet me rritje të çmimeve të gazit dhe energjisë elektrike.

EMISIONET