Danimarka u jep azil grave dhe vajzave nga Afganistani

Danimarka u jep azil grave dhe vajzave nga Afganistani

Danimarka vendosi sot t'u japë sistematikisht azil grave dhe vajzave afgane bazuar në gjininë e tyre, pasi ato përjetojnë një shkelje të madhe të të drejtave të tyre pasi talibanët u kthyen në pushtet në vend.

"Vendimi bazohet në informacionin që lidhet me përkeqësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës së grave dhe vajzave në Afganistan”, tha në një deklaratë Komiteti Danez i Apelit për Refugjatët, duke cituar një raport të Shërbimit Evropian për Mbështetjen e Azilit të publikuar së fundmi.

“Raporti thekson se situata e grupeve të caktuara të njerëzve në Afganistan, kryesisht gra dhe fëmijë, është e një natyre të tillë që përbën persekutim sipas kuptimit të Konventës në lidhje me statusin e refugjatëve”, thuhet në deklaratë.

Sipas Komitetit Danez të Apelit për Refugjatët, në pesë çështje të pazgjidhura që përfshijnë gra afgane, këtyre grave do t'u jepet azil sipas vendimit të ri.

Autoriteti do të shqyrtojë gjithashtu rastet e grave afgane të cilave u ishte refuzuar azili pas kthimit të talibanëve në pushtet, me synimin për t'u dhënë atyre leje qëndrimi sipas vendimit të ri (pothuajse dhjetë raste).

Ai gjithashtu do të shqyrtojë numrin e përgjithshëm të rasteve që përfshijnë shtetasit meshkuj afganë (gati 30 raste) të cilëve u kishte refuzuar azilin që nga ajo datë.

Pas kthimit në pushtet në gusht 2021, talibanët kanë gërryer gradualisht liritë që gratë kishin fituar gjatë njëzet viteve të fundit që nga rënia e regjimit të tyre të mëparshëm në 2001.

Përveç mohimit të së drejtës për arsimim, gratë janë të përjashtuara nga shumica e vendeve të punës në sektorin publik.

Gratë nuk lejohen të udhëtojnë të pashoqëruara nga një i afërm mashkull dhe duhet të mbulohen me burka ose hixhab kur dalin nga shtëpia.

Në fund të dhjetorit, autoritetet talibane urdhëruan gjithashtu OJQ-të lokale të ndalonin rekrutimin e grave pas "ankesave serioze" për mënyrën e veshjes së tyre, katër ditë pasi u ndaluan nga universiteti për të njëjtat arsye.

EMISIONET