KLSH, mekanizëm të ri për kontrollin e tenderëve

KLSH, mekanizëm të ri për kontrollin e tenderëve

Tenderat në shëndetësi do të monitorohen nga një mekanizëm i posaçëm prej KLSH. Përmes Red Flag audituesit do të sinjalizohen për pikat e rrezikut si dhe për parregullsitë gjatë procedurave.

Kontolli i Lartë i Shtetit tashmë ka një mekanizëm më tepër për sinjalizimin e tenderave me rrezik për parregullsi, abuzim dhe korrupsion.

Mekanizmi REDFLAG është realziuar nga AIS, dhe garanton transparencë përmes një skanimit automatik të informacioneve të një tenderi.

"Red flags-et reflektojnë një qasje ndaj riskut në procedurat e prokurimit, pra të auditosh në bazë të riskut. Shumë e rëndësishme për tu larguar nga ajo qasje e zakonshme që ka pasur KLSH"

"Instrumenti Red-flags nuk është asgjë tjetër vecse një algoritëm, i cili mundëson përzgjedhjen në kohë reale të procedurave të tenderimit që mund të klasifikohen si problematike, kryesisht me mosrepsektimin e ligjeve antikorrupsion"

Aktualisht ky mekanizëm po përdoret për tenderat të Sektorit Shëndetësi. KLSH si institucion publik dhe AIS si organizëm joqeveritar kanë bashkëpunuar në kuadër të një Projektit të USAID.

EMISIONET